moldovanfood_LOGO

rss_icon

437_3809e813b998a3fd198fc76ea992fd79

 

הנחיות משרד הבריאות לגני אירועים

הנחיות משרד הבריאות לגני אירועים

הנחיות משרד הבריאות לגני אירועים


תקנת תנאי תברואה לבתי אוכל התשמ"ג 1983 הם תקנות משרד הבריאות המחייבות בתי עסק ליצור מזון ולהגשתו.


התקנה לעיל מתייחסת גם לגני אירועים,אולם רבים אינם יודעים שלגבי גני אירועים ,הוסיף משרד הבריאות הנחיות יעודיות,שמבדילות את הדרישות למשל מאולם אירועים.


בהגדרה השונה מהגדרת אולם אירועים,גן אירועים מוגדר בהנחיה כך : "מקום לעריכת שמחות ואירועים מתחת לכיפת השמים,המיועד לקבלת מזון מחברת הסעדה,הכנה מצומצמת של מזון והגשתו במקום". 


התוספת מתייחסת לתחומי : הרישוי,המיקום,התשתיות,המבנה,נהלי העבודה והציוד,אספקת המזון ואיסוף ופינוי אשפה.


להלן דוגמא מתוך ההנחיות,להנחיה השונה מהנחיה לאולמות אירועים: כשחברת הסעדה חיצונית נדרשת לקיים אירוע בגן אירועים,הובלת מוצרי מזון מהחי למקום האירוע צריכה להיות מלווה בתעודה וטרינרית.


כלומר לא מספיק שהתעודה הוטרינרית הנלוות לסחורה נשארת במטבח האם של חברת ההסעדה,עותק ממנה חייב להתלוות לסחורה למקום האירוע.
את יתר ההנחיות ניתן לקרוא באתר משרד הבריאות בכתובת http://www.health.gov.il

 


הנחיות משרד הבריאות לגני אירועים
דורג על ידי דני בוכניק
5
צור קשר
שם:
מס' טלפון:
כתובת דוא''ל: