moldovanfood_LOGO

rss_icon

437_3809e813b998a3fd198fc76ea992fd79

 

ה- FDA אכילת סלמון שהונדס גנטית איננה מסוכנת לבריאות

ה- FDA אכילת סלמון שהונדס גנטית איננה מסוכנת לבריאות

ה- FDA אכילת סלמון שהונדס גנטית איננה מסוכנת לבריאות

file_0_original


הנדסה גנטית היא תהליך של שינוי גנים ותכונות ביצורים חיים באופן מלאכותי על ידי האדם, הההנדסה הגנטית מתמקדת בעיקר בהשבחה של גידולים חקלאיים, אך היא רלוונטית גם למיקרואורגניזמים, בעלי חיים ואף לבני אדם.


הטענות השוללות הנדסה גנטית מבוססות על החשש מתוצאות בלתי צפויות באורגניזמים אותם משנים ובסביבתם, למשל שבמזון ‏מהונדס גנטית ימצאו אלרגנים שקודם לא היו בו. חשש אחר הוא פגיעה באיזון האקולוגי, יצירת זן עמיד לחרקים אולי יפגע גם בחרקים אחרים במערכת האקולוגית,כשהכלאות אקראיות בין צמחים מהונדסים לצמחים אחרים בסביבתם יוכלו להקנות עמידות לא רצויה לצמחים מזיקים.


הסוגיות השונות נידונות בקהילה המדעית ויש נסיון לתת מענה לתוצאות שליליות העלולות להתקבל.


דיונים מסוג זה, כמו גם בתחומים מדעיים אחרים הפכו בשנים האחרונות מרכזיים בעולם המדע, והוכר בצורך לגבש גישה פילוסופית כוללת כלפי יכולתם של בני האדם לשנות את סביבתם.
התעשייה המדעית עוסקת שנים רבות בהשבחה גנטית של מזון (פירות, ירקות ובעלי חיים),
בהנדסה גנטית, מועברים גנים בודדים במעבדה לאורגניזם כדי להקנות לו תכונה רצויה, למשל, הארכת חיי המדף, מתן עמידות מפני מזיקים, שיפור המראה וכדומה.ומזון העשוי מגידול שעבר מודיפיקציה גנטית כזאת נקרא "מזון מהונדס גנטית".


הגידולים היחידים כיום המהונדסים גנטים באופן מסחרי הם מינים מסוימים של תירס, סויה, קנולה וכותנה הגדלים בעיקר בארצות הברית. ובכלל כ-70% מהיבול העולמי המהונדס גנטית גדל בארצות הברית.ובגלל הסתייגויות הציבור והרשויות למזון מהונדס גנטית,בגלל החשש להשפעה אפשרית לטווח ארוך על הצרכנים והחשש לפגיעה אפשרית בסביבה שגידול מזון זה אולי יגרום,חייב המזון המהונדס גנטית לעבור את אישור רשות התרופות והמזון בארצות הברית.


בימים אלו ,קרוב מינהל המזון והתרופות לאשר לראשונה מוצר מזון מבעל חיים שעבר הנדוס גנטי. למרות ביקורת נוקבת מצד ארגוני הצרכנות: שטענים שהוא יגרום לאלרגיות.
מינהל המזון והתרופות של ארה"ב (FDA) הכריז כי דג סלמון שהונדס גנטית, איננו מהווה כנראה איום לסביבה או לבני אדם שיאכלו אותו.בכך הוסר מכשול משמעותי, בטרם יתאפשר למכור את הדג מעורר המחלוקת ברשתות השיווק.


הרעיון הוא שמביצי דג מסוג AquAdvantage יתפתחו דגים שעשויים להגיע לגודל המתאים לשיווק בתוך מחצית הזמן הנדרש לגידול סלמון הרגיל.
ה- FDA הגיע למסקנה שמזון מסלמון AquAdvantage בטוח כמו הסלמון האטלנטי הרגיל, וקיימת ודאות סבירה שאין כל נזק בצריכתו", נכתב בהערכה.


אם יקבל הדג אישור סופי מה-FDA, הוא צפוי להיות המזון הראשון מבעל חיים שעבר הנדסה גנטית.

 

 

צור קשר
שם:
מס' טלפון:
כתובת דוא''ל: