moldovanfood_LOGO

rss_icon

437_3809e813b998a3fd198fc76ea992fd79

 

בעלי מסעדות בארה"ב אוסרים על צילום המנות

בעלי מסעדות בארה"ב אוסרים על צילום המנות

בעלי מסעדות בארה"ב אוסרים על צילום המנות

בשורה רעה לאינסטגרמרים:תופעה חדשה בארה"ב,בעלי מסעדות אוסרים על האורחים לצלם ולשתף ברשת את המנות שהזמינו במסעדה.


הגם שלכאורה התיעוד הוא אינטרס מובהק של המסעדה שכביכול מרוויחה מכך פרסום ויראלי, השפים טוענים כי חובבי תיעוד המזון שיעשו הכל על מנת לצלם את המנות ולשתפן עם חברים ברשת, לרבות עמידה על כיסאות ושימוש בפלאשים והתקנים שונים, פוגמים בהנאה והחוויה של שאר הסועדים ובנוסף, לעיתים אף פוגעים במוניטין של המסעדה כאשר מבלי לשים לב לכך, החובבנים מתעדים לא רק את המנה היפה והשלמה שהוגשה על צלחתם, אלא גם את הסביבה הפחות אסתטית של צלחות ריקות ושאריות מזון שטרם פונו משולחנות סמוכים.


האם זה חוקי לאסור על סועד ששילם ממיטב כספו על מנה, לצלם ולשתף את התיעוד ברשת? ישנן מספר סיבות טובות ומוצדקות מדוע ירצו בעלי הבית במסעדות למנוע תיעוד בשטח המסעדה: פגיעה במוניטין של המסעדה, פגיעה בפרטיות הסועדים והפרעה לשאר הסועדים.


ככל שהאיסור הוא על צילום בשטח המסעדה, כנראה שהאיסור הוא לגיטימי מבחינת בעל העסק בשל הסיבות שצוינו לעיל. אך אם רוצה בעל העסק לאסור את התיעוד עליו להודיע זאת במפורש.


ארוחה במסעדה הינה הסכם בין סועד למסעדה במסגרתו הסועד מתחייב לשלם למסעדה והמסעדה מתחייבת לספק לו מזון. אם התנאי האוסר על צילום לא יופיע באופן ברור ומובהק לסועד, טרם או במהלך כניסתו למסעדה – יהיה קשה לאכוף את התנאי הזה משום שלא הוסדר בין הצדדים בהסכמה מראש.


בעלי מסעדות בארה"ב אוסרים על צילום המנות
דורג על ידי רויטל מלכה
5
צור קשר
שם:
מס' טלפון:
כתובת דוא''ל: