moldovanfood_LOGO

rss_icon

437_3809e813b998a3fd198fc76ea992fd79

 

שימוש ב - תו / היגד חדש ללחם מקמח מלא

שימוש ב - תו / היגד חדש ללחם מקמח מלא

 שימוש ב - תו / היגד חדש ללחם מקמח מלא

 

2012-07-30-23-36-23משרד הבריאות פרסם הנחיה לאופן שימוש ב – תו / היגד חדש - "לחם זה עומד בהמלצות משרד הבריאות לתזונה נבונה".

מטרת משרד הבריאות בסימון התו החדש היא הגברת צריכת הלחם מקמח מלא על ידי הציבור, לעודד ייצורו ולהביא להוזלת מחירו.

ההנחיה מיועדת ליצרני ומשווקי לחם אשר יהיו רשאים להשתמש בהיגד כאשר המוצרים עומדים בקריטריונים התזונתיים הנדרשים ובידיהם תיעוד התומך בעמידה בדרישות הנחיה זו, לרבות פירוט הרכב המוצר.

משרד הבריאות רשאי, באמצעות בדיקות מדגמיות, לבדוק העמידה בתנאים ולאסור השימוש ב - תו / היגד במידה והמוצר אינו עומד בקריטריונים.

על לחמים ארוזים מראש,יסומן ה - תו על גבי אריזתם. ועל לחמים שאינם ארוזים ומוצגים למכירה על המדף, יוצג ההיגד בנוסח לעיל על גבי שלט ליד המוצר במקום בולט לעין.
התנאים התזונתייים הנדרשים מהלחם כדי שישא את ה-תו החדש הם : שיהיה מיוצר מלפחות 80% קמחים מדגנים מלאים,שתכולת הנתרן המרבית בו תהיה 400 מ"ג ל - 100 גרם מוצ.,שהערך הקלורי המרבי שלו יהיה 250 קלוריות ל - 100 גרם מוצר ושהערכים התזונתיים יהיו בסטייה מותרת על פי תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשנ"ג - 1993.


שימוש ב - תו / היגד חדש ללחם מקמח מלא
דורג על ידי לימור אשר
5
צור קשר
שם:
מס' טלפון:
כתובת דוא''ל: